ul. Ginnastica 72 Trst Italija
+39 040 573141
+39 040 573142

Božična delavnica

Read More

Poletni centri – Priprava na šolo / Centri estivi – Progetto ”Šolski zvonec že zvoni…”

Predstavitev dejavnosti 2016 Vpisnica PC 1-3 Vpisnica PC 3-6 Vpisnica PC 6-13-PRIPRAVA NA ŠOLO
Read More

Pošolski pouk za višje srednje šole – Doposcuola per le scuole medie superiori

Vpisnice za visjo solo 2016-17 Vpisnice za visjo solo 2015-16
Read More

Pošolski pouk za nižjo srednjo šolo – Doposcuola per la scuola media inferiore

Vpisnice za srednjo solo 2016-17 Vpisnice za srednjo solo 2015-16
Read More

Pošolski pouk za osnovno šolo ”Program Barkovlje” – Doposcuola per la scuola elementare ”Programma Barcola”

Vpisnice za osnovno solo BARKOVLJE 2016-17 Vpisnice za osnovno solo BARKOVLJE 2015-16
Read More

Pošolski pouk za osnovno šolo – Doposcuola per la scuola elementare

Vpisnice za osnovno solo 2016-17 Vpisnice za osnovno solo 2015-16
Read More

Jasli s slovenskim učnim jezikom / Asilo nido con lingua d’insegnamento slovena

Vpisujemo v jasli s slovenskim vzgojnim jezikom za novo š. l.  Sono aperte le iscrizione per il nuovo a. e. all’asilo nido con lingua d’insegnamento slovena.
Read More