JASLI S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM
ASILO NIDO CON LINGUA D’INSEGNAMENTO SLOVENA

Naša prednost je, da je stavba v mirnem delu mesta ter da sta ob stavbi velik vrt in velika terasa, ki omogočata otrokom sproščeno bivanje na prostem. Jasli obiskuje dnevno do 40 otrok, ki se pri dejavnosti razdelijo v dve skupini: PIŠČANČKI (od 1. do 2. leta starosti) in MEDVEDKI (od 2. do 3. leta starosti).
Otroci so lahko vključeni v vzgojno varstveni program do pet dni tedensko, od 7.30 do 16.00 ure. Po predhodnem dogovoru lahko prihajajo otroci v jasli le v posameznih dneh. Starši, ki potrebujejo daljše varstvo, lahko vpišejo otroke v popoldansko varstvo do 17.30.
Dijaški dom ima svojo kuhinjo, ki pripravlja tudi ustrezno prehrano za jaslične otroke in pri tem upošteva načela zdrave prehrane ter nudi tudi biološke izdelke.
Zagotovljena je pestra ponudba na vseh področjih otrokovega razvoja: motoričnem, kognitivnem, čustvenem, jezikovnem in socialnem. Upošteva pa tudi otrokovo individualnost, posebnosti okolja in kakovostne medsebojne stike med otroki in odraslimi ter dobro informiranost in sodelovanje s starši. Vzgojno varstveni program se izvaja v slovenskem jeziku. Osnova vseh dejavnosti je igra, ki je za otroka najbolj naraven način učenja, odkrivanja sveta in svojega mesta v njem.

Vpisujemo v jasli s slovenskim vzgojnim jezikom

za novo v. l. 

Sono aperte le iscrizione per il nuovo a. e.

all’asilo nido con lingua d’insegnamento slovena

Vpisnica jasli 2023-24

Vpisnica jasli 2024-25

 Dnevni red

Od 7.30 do 9.00 prihod in sprejem otrok ter igralne dejavnosti po želji.

Od 9.00 do 10.00 zajtrk in osebna higiena.
Od 10.00 do 11.45 usmerjene dejavnosti po skupinah, igra, gibanje na prostem, sprehodi.

Od 11.45 do 12.00 osebna higiena in priprava na kosilo.
Od 12.00 do 12.30 kosilo.
Ob 12.30 prvi izhod brez spanja.
Ob 13.30 prvi izhod s spanjem.
Od 12.30 do 13 pravljica, poslušanje pravljice, uspavanje.
Od 13.00 do 15.00 počitek.
Od 15.00 do 15.30 previjanje in malica.
Od 15.30 do 16.00 prosta igra in odhod domov.
Od 16.00 do 17.30 podaljšano bivanje.

POLETJE

V poletnih mesecih organiziramo poletne centre za otroke, ki že obiskujejo naše jasli in tudi za otroke, ki obiskujejo druge jasli s slovenskim vzgojnim jezikom.

ODSOTNOST

V primeru odsotnosti otroka je potrebno izpolniti ustrezen obrazec in ga še istega dne do 9.00h poslati v pisarno Dijaškega doma.