Obrazci - Modulistica

KAKO POSTATI ČLAN

Navodila

Kdor se želi posluževati storitev naše ustanove, mora najprej izpolniti obrazec s prošnjo za članstvo.

Za včlanitev izpolnite in vrnite podpisan  sledeči obrazec

PRIVACY 

Navodila

V skladu z Uredbo EU 679/2016 o obdelavi podatkov, lahko uporabljamo vaše podatke le, če nam vrnete izpopolnjen in podpisan obrazec informacije o obdelavi osebnih podatkov skupaj z obveznimi prilogami.

VPISNA POLA

Navodila

Za prijavo na naše tečaje lahko izpolnete obrazce v tej povezavi.

Opozarjamo samo nove učence, da je treba vpisni poli priložiti podpisan obrazec Privacy skupaj z osebnimi izkaznicami učenca in  staršev.

OBRAZEC ZA IZPIS

Navodila

Če želite izbris iz naših arhivov, kot to predvideva evropska zakonodaja in kot je opisano na naši strani o informacijah glede obdelave osebnih podatkov (https://www.dijaski.it/privacy/), morate izpolniti naslednjo zahtevo

COME ASSOCIARSI

Istruzioni

Per tutti coloro i quali vogliono usufruire dei servizi della nostra associazione  devono prima compilare i moduli per la richiesta di associazione.

Per associarsi compilare e restituire firmato il modulo seguente

PRIVACY

Istruzioni

Per poter utilizzare i vostri dati dobbiamo ricevere compilata, firmata e comprensiva di allegati la vostra informativa sul trattamento dei dati personali  ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati.

ISCRIZIONE

Istruzioni

Per avvalersi dei nostri servizi bisogna essere soci.

Per iscriversi ai nostri corsi potete compilare la modulistica presente in questo link.

Per l’iscrizione dei nuovi allievi è necessario allegare il modulo Privacy firmato con le copie delle carte d’identità dell’allievo e
di entrambi i genitori.

CANCELLAZIONE

Istruzioni

Per richiedere la cancellazione dai nostri archivi, come previsto dalla normativa europea e descritto nella nostra pagina sull’informativa del trattamento dei dati, dovete compilare la seguente richiesta.