ZKB 
ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO

IBAN:   IT90F 08928 02201 01000 0016568

SLOVENSKI DIJAŠKI DOM SREČKO KOSOVEL – nepridobitniško združenje

CASA DELLO STUDENTE SLOVENO SREČKO KOSOVEL – associazione senza scopo di lucro

CODICE DESTINATARIO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA
KODA ZA ELEKTRONSKO FAKTURIRANJE

KRRH6B9

IT00514220326

80014850327

UL. GINNASTICA 72, TRST

Menu