ZKB 
ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO

IBAN:   IT90F 08928 02201 01000 0016568

ZDRUŽENJE SLOVENSKI DIJAŠKI DOM SREČKO KOSOVEL

ASS. CASA DELLO STUDENTE SLOVENO SREČKO KOSOVEL

CODICE DESTINATARIO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA
KODA ZA ELEKTRONSKO FAKTURIRANJE

KRRH6B9

IT00514220326

80014850327

UL. GINNASTICA 72, TRST

Menu