POLETNO SREDIŠČE VRTEC

TELOVADNE URICE ZA OTROKE VRTCEV

SLOVENSKI DIJAŠKI DOM ”Srečko Kosovel”
CASA DELLO STUDENTE SLOVENO ”Srečko Kosovel”
priredi
TELOVADNE URICE ZA OTROKE VRTCEV
s slovenskim učnim jezikom
od 26.9.2018 do 22.5.2019
 ob sredah
v 1. izmeni, od 15:30 do 16:30
(do približno 15 otrok)
in/ali
v 2. izmeni, od 16:30 do 17:30
 (v primeru zadostnih vpisov)
v večnamenski dvorani Dijaškega doma v ul. Ginnastica 72 v Trstu
vodja projekta Mitja Mikolavčič, prof. športne vzgoje
Za informacije in vpis: 040-573141 ali urad@dijaski.it

GINNASTICA PER BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE

    SLOVENSKI DIJAŠKI DOM ”Srečko Kosovel”
CASA DELLO STUDENTE SLOVENO ”Srečko Kosovel”
organizza il corso di
    GINNASTICA PER BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE
con lingua d’insegnamento slovena
dal 26/09/2018 al 22/05/2019
      al mercoledì
    1o turno dalle 15:30 alle 16:30
    (fino a circa 15 bambini)
    e/oppure
    2 o turno dalle 16:30 alle 17:30
(in caso di sufficiente numero di iscritti)
    nella sala multifunzionale del Dijaški dom
    in via Ginnastica, 72 a Trieste
      resp. del progetto Mitja Mikolavčič, prof. educazione fisica
Per informazioni ed iscrizione: 040-573141 ali urad@dijaski.it

OBČINSKI OTROŠKI VRTEC OBLAK NIKO - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE NUVOLA OLGA

podružnica v Dijaškem domu

sezione distaccata presso Dijaški dom

Za informacije poklicati Občino Trst ali na tel. št. 040 55166