POŠOLSKI POUK ZA NIŽJO SREDNJO ŠOLO

 Sprejemamo otroke, ki obiskujejo slovensko nižjo srednjo šolo v tržaški pokrajini. Nudimo sveže pripravljeno kosilo in popoldansko malico. Po odmoru otroci opravljajo domače šolsko delo pod vodstvom vzgojiteljev. Spodbujamo jih pri samostojnem delu in izražanju v slovenskem jeziku tudi med igro.

POŠOLSKI POUK ZA NIŽJO SREDNJO ŠOLO /DOPOSCUOLA PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE
Sprejemamo vpise za pošolski pouk za nižjo srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom za novo šolsko leto.
Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico al doposcuola per la scuola media inferiore con lingua d’insegnamento slovena.

 

Vpisnica za srednjo šolo 2024-25

NAŠ PROGRAM

  • PRIHOD
  • KOSILO
  • PROSTA IGRA
  • 1. UČNA URA OD 15.00 DO 16.30
  • MALICA IN ODMOR – ŠPORTNE IGRE NA DVORIŠČU
  • 2. UČNA URA OD 17.00 DO 18.30

JESENSKI PRAZNIK

Osnovnošolski in srednješolski otroci tekmujejo v jesenskih igrah, ki jih pripravijo in vodijo višješolci v sodelovanju z vzgojitelji. Pri igrah sodelujejo tudi starši. Sledi jesenska družabnost.

DOMSKI DAN

Vsi gojenci se udeležijo božičnih delavnic, ki jih vodijo vzgojitelji v sodelovanju z Društvom za razvoj prostovoljnega dela iz Novega mesta. Sledi božična gledališka predstava, v kateri nastopajo otroci, ki sodelujejo pri naši gledališki delavnici. Dogodek se zaključi z božično tombolo in pogostitvijo.

ZAKLJUČNI PRAZNIK

Ob koncu šolskega leta se v mešanih skupinah gojenci in starši pomerijo v poletnih dvobojih. Sledita zaključna gledališka predstava in prigrizek.

ODSOTNOST

V primeru odsotnosti otroka je potrebno izpolniti ustrezen obrazec in ga še istega dne do 11.30 h poslati v pisarno Dijaškega doma.

Poletno središče 2022

Poletno središče jasli V poletnih mesecih organiziramo Vpisnica PS 1-3 poletno središče za otroke, ki že obiskujejo naše jasli in tudi za otroke, ki obiskujejo druge jasli s slovenskim vzgojnim jezikom. Brosura p-s 2022 jasli Poletno središče vrtec Poletno središče je namenjeno otrokom, ki obiskujejo vrtce s slovenskim vzgojnim jezikom. Vpisnica PS 3-6 Brosura ps…