Slovenski dijaški dom Srečko Kosovel – nepridobitniško združenje

Casa dello studente sloveno Srečko Kosovel – associazione senza scopo di lucro

ul. Ginnastica 72 Trst Italija
0123456789
+39 040 573141
+39 040 573142

PLAČILA

ZKB 
ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO

IBAN:   IT90F 08928 02201 01000 0016568

SLOVENSKI DIJAŠKI DOM SREČKO KOSOVEL – nepridobitniško združenje

CASA DELLO STUDENTE SLOVENO SREČKO KOSOVEL – associazione senza scopo di lucro

UL. GINNASTICA 72 – TRST