JASLI

Vpisujemo v jasli s slovenskim vzgojnim jezikom za novo šolsko leto.
Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico all’asilo nido con lingua d’insegnamento slovena.

VRTEC

TELOVADNE URICE ZA OTROKE VRTCEV IN POLETNI CENTER
GINNASTICA PER BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE E CENTRO ESTIVO

OSNOVNA ŠOLA

Sprejemamo vpise za pošolski pouk za osnovno šolo s slovenskim učnim jezikom za novo šolsko leto.
Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico al doposcuola per la scuola elementare con lingua d’insegnamento slovena.

SREDNJA ŠOLA

Sprejemamo vpise za pošolski pouk za nižjo srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom za novo šolsko leto.
Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico al doposcuola per la scuola media inferiore con lingua d’insegnamento slovena.

VIŠJA ŠOLA

Sprejemamo vpise za pošolski pouk za višje srednje šole s slovenskim učnim jezikom za novo šolsko leto.
Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico al doposcuola per le scuole medie superiori con lingua d’insegnamento slovena.

POLETNA SREDIŠČA

Letni delovni načrt in dnevnik vzgojiteljevega dela, primeren za naš dom smo izdelali s pomočjo svetovalke za dijaške domove pri Zavodu RS za šolstvo mag. Danice Starkl.

ul. Ginnastica 72 Trst Italija
+39 040 573141
+39 040 573142

POLETNI CENTER

POLETNI CENTER JASLI V poletnih mesecih organiziramo poletne centre za otroke, ki že obiskujejo naše jasli in tudi za otroke, ki obiskujejo druge jasli s slovenskim učnim jezikom. Vpisnica PC 1-3   POLETNI CENTER VRTEC Poletni center je namenjen otrokom, ki obiskujejo vrtce s slovenskim učnim jezikom. Vpisnica PC 3-6 POLETNI CENTER ZA OSNOVNO IN SREDNJO…
Read More