POTRDITEV TEDNOV: POLETNO SREDIŠČE 1-3 let / CONFERMA DELLE SETTIMANE: CENTRO ESTIVO 1-3 anni

    Sprejemam splošne pogoje zasebnosti Dijaškega doma - Accetto i termini generali e le condizioni della Privacy del Dijaški dom